Bijdrage Investeringsfondsen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Bijdrage aan het Infrastructuurfonds - - - € 5.026.766
Bijdrage aan het Deltafonds - - - € 999.533