Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Personele uitgaven  Personele uitgaven  - waarvan eigen personeel - € 196.323
Personele uitgaven  Personele uitgaven  - waarvan externe inhuur  - € 20.962
Personele uitgaven  Personele uitgaven  - waarvan overige personele uitgaven - € 9.633
Materiele uitgaven  Materiele uitgaven  - waarvan ICT - € 21.454
Materiele uitgaven  Materiele uitgaven  - waarvan bijdrage aan SSO's  - € 60.872
Materiele uitgaven  Materiele uitgaven  - waarvan overige materiële uitgaven - € 19.499