Natuur en Regio

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Natuur en Regio Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Zuiderzeelijn € 3.835
Natuur en Regio Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Cofinanciering EFRO, incl.ETS € 15.389
Natuur en Regio Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Bijdrage aan ROM’s € 5.532
Natuur en Regio Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Pieken in de Delta € 7.199
Natuur en Regio Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Programma Natuurlijk Ondernemen en Green Deals € 1.008
Natuur en Regio Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Regelingen Natuur (Burgereducatie,RDN, SBL,VNBL & beheer Kroondomeinen) € 6.824
Natuur en Regio Leningen Leningen Rente en aflossingen voor bestaande leningen (EHS & PNB) € 28.001
Natuur en Regio Opdrachten Opdrachten Onderzoeksmiddelen € 96
Natuur en Regio Opdrachten Opdrachten NURG/Maaswerken € 5.321
Natuur en Regio Opdrachten Opdrachten Mainport Rotterdam € 7.389
Natuur en Regio Opdrachten Opdrachten Programma Rijke Waddenzee € 170
Natuur en Regio Opdrachten Opdrachten Deltaprogramma € 0
Natuur en Regio Opdrachten Opdrachten Programma Natuurlijk Ondernemen en Green Deals € 4.221
Natuur en Regio Opdrachten Opdrachten Natuurvisie € 4.597
Natuur en Regio Opdrachten Opdrachten Regiekosten regionale functie € 295
Natuur en Regio Opdrachten Opdrachten Kaderrichtlijn Marine Strategie/Noordzee € 256
Natuur en Regio Opdrachten Opdrachten Natura 2000 € 321
Natuur en Regio Opdrachten Opdrachten Monitoring € 1.375
Natuur en Regio Opdrachten Opdrachten Internationale biodiversiteit € 1.256
Natuur en Regio Opdrachten Opdrachten Caribisch Nederland € 1.267
Natuur en Regio Opdrachten Opdrachten Invasieve soorten € 0
Natuur en Regio Opdrachten Opdrachten Nationale parken € 885
Natuur en Regio Opdrachten Opdrachten Overig € 6.721
Natuur en Regio bijdragen aan medeoverheden bijdragen aan medeoverheden Uitfinanciering Sterke Regio’s en Nota Ruimte € 30.961
Natuur en Regio bijdragen aan medeoverheden bijdragen aan medeoverheden Bedrijventerreinen € 0
Natuur en Regio bijdragen aan medeoverheden bijdragen aan medeoverheden Sterke regio’s € 0
Natuur en Regio bijdragen aan medeoverheden bijdragen aan medeoverheden MER € 0
Natuur en Regio bijdragen aan medeoverheden bijdragen aan medeoverheden Programmatische Aanpak Stikstof € 0
Natuur en Regio bijdragen aan medeoverheden bijdragen aan medeoverheden Westerschelde € 0
Natuur en Regio bijdragen aan medeoverheden bijdragen aan medeoverheden Caribisch Nederland € 1.593
Natuur en Regio bijdragen aan medeoverheden bijdragen aan medeoverheden Decentralisatie uitkering ILG € 0
Natuur en Regio Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Staatsbosbeheer € 29.508
Natuur en Regio Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Diverse contributies € 1.040
Natuur en Regio Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen Dienst Landelijk Gebied € 0
Natuur en Regio Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland € 47.144
Natuur en Regio Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit € 9.856