Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Arbeidsmarkt € 19.385
2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening € 6.626.117
3 Arbeidsongeschiktheid € 9.200.298
4 Jonggehandicapten € 3.274.182
5 Werkloosheid € 5.920.806
6 Ziekte en zwangerschap € 2.632.054
7 Kinderopvang € 2.406.838
8 Oudedagsvoorziening € 36.964.518
9 Nabestaanden € 425.372
10 Tegemoetkoming ouders € 5.468.559
11 Uitvoeringskosten € 1.960.344
13 Integratie en maatschappelijke samenhang € 250.574
96 Apparaatsuitgaven kerndepartement € 255.510
97 Aflopende regelingen € 0
98 Algemeen € 34.334
99 Nominaal en onvoorzien € 0