Uitvoeringskosten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Uitvoeringskosten ZBO's en RWT's Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Uitvoeringskosten UWV - € 324.638
Uitvoeringskosten ZBO's en RWT's Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Uitvoeringskosten SVB - € 100.687
Uitvoeringskosten ZBO's en RWT's Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Uitvoeringskosten IB - € 7.003
Uitvoeringskosten ZBO's en RWT's Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Uitvoeringsosten RWI - € 0
Uitvoeringskosten ZBO's en RWT's Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landelijke Cliëntenraad - € 678
Uitvoeringskosten Premiegefinancierde Bijdrage aan ZBO's /RWT's Uitvoeringskosten UWV - € 1.411.327
Uitvoeringskosten Premiegefinancierde Bijdrage aan ZBO's /RWT's Uitvoeringskosten SVB - € 116.011