Integratie en maatschappelijke samenhang

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Integratie en maatschappelijke samenhang Inkomensoverdrachten Remigratieregeling - € 44.105
Integratie en maatschappelijke samenhang Inkomensoverdrachten Inburgering - € 116
Integratie en maatschappelijke samenhang Subsidies(regelingen) Kennisinfrastructuur - € 2.708
Integratie en maatschappelijke samenhang Subsidies(regelingen) LOM - € 30
Integratie en maatschappelijke samenhang Subsidies(regelingen) Vluchtelingenwerk - € 1.298
Integratie en maatschappelijke samenhang Subsidies(regelingen) Overige subsidies - € 3.510
Integratie en maatschappelijke samenhang Opdrachten Programma inburgering - € 7.614
Integratie en maatschappelijke samenhang Opdrachten Programma integratie - € 0
Integratie en maatschappelijke samenhang Opdrachten Remigratie - € 1.696
Integratie en maatschappelijke samenhang bijdragen aan medeoverheden Gemeenten - € 0
Integratie en maatschappelijke samenhang Bijdragen aan agentschappen DUO - € 10.640
Integratie en maatschappelijke samenhang Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s SVB - € 0
Integratie en maatschappelijke samenhang Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s COA - € 74.577
Integratie en maatschappelijke samenhang Leningen DUO - € 104.280