Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening gemeenten - € 5.711.137
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten Participatiebudget - € 459
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten WSW - € 17.447
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten TW - € 496.400
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten AIO - € 245.067
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten Bijstand zelfstandigen - € 56.427
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten Repatriëringsregelingen - € 0
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten Bijstand buitenland - € 1.500
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten Onderstand (Caribisch Nederland) - € 2.077
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Garanties Garanties - € 41
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Subsidies(regelingen) Subsidies - € 92.361
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Opdrachten Opdrachten - € 2.183
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Bekostiging Nibud - € 304
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Bekostiging ZonMW - € 478
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ZonMW - € 236