Werkloosheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Werkloosheid Inkomensoverdrachten IOW - € 40.280
Werkloosheid Inkomensoverdrachten Cessantiawet (Caribisch Nederland) - € 17
Werkloosheid Inkomensoverdrachten Compensatieregeling musici en artiesten - € 0
Werkloosheid Subsidies(regelingen) Subsidies - € 16.189
Werkloosheid Opdrachten Opdrachten - € 500
Werkloosheid Premiegefinancierde Inkomensoverdrachten WW - € 5.863.820
Werkloosheid Premiegefinancierde Bijdrage aan ZBO's /RWT's Re-integratie WW - € 0