Apparaatsuitgaven kerndepartement

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatsuitgaven kerndepartement Personele uitgaven eigen personeel - € 189.394
Apparaatsuitgaven kerndepartement Personele uitgaven externe inhuur - € 5.846
Apparaatsuitgaven kerndepartement Personele uitgaven overig personeel - € 2.385
Apparaatsuitgaven kerndepartement Materiële uitgaven ICT-uitgaven - € 6.013
Apparaatsuitgaven kerndepartement Materiële uitgaven bijdrage SSO's - € 38.607
Apparaatsuitgaven kerndepartement Materiële uitgaven overig materieel - € 13.265