Algemeen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Algemeen Subsidies(regelingen) Subsidies - € 1.714
Algemeen Opdrachten Handhaving - € 627
Algemeen Opdrachten Opdrachten overig - € 11.448
Algemeen Bekostiging Uitvoeringskosten Caribisch Nederland - € 3.666
Algemeen bijdragen aan medeoverheden Verzameluitkering SZW - € 0
Algemeen Bijdragen aan agentschappen Inspectie Werk en Inkomen - € 0
Algemeen Bijdragen aan agentschappen Agentschap SZW - € 15.077
Algemeen Bijdragen aan agentschappen Rijksdienst Ondernemend Nederland - € 499
Algemeen Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Financiën - € 1.303