Volksgezondheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Gezondheidsbescherming Subsidies(regelingen) Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie € 2.233
Gezondheidsbescherming Subsidies(regelingen) Crisisbeheersing Volksgezondheid Crisisbeheersing Volksgezondheid € 0
Gezondheidsbescherming Subsidies(regelingen) Overigen Overigen € 130
Gezondheidsbescherming Opdrachten Crisisbeheersing Volksgezondheid Crisisbeheersing Volksgezondheid € 40
Gezondheidsbescherming Opdrachten Aanschaf Jodiumtabletten Aanschaf Jodiumtabletten € 668
Gezondheidsbescherming Opdrachten Overigen Overigen € 939
Gezondheidsbescherming Bijdragen aan agentschappen Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit € 80.354
Gezondheidsbescherming Bijdragen aan agentschappen RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed € 23.726
Gezondheidsbescherming Bijdragen aan agentschappen Overigen Overigen € 291
Gezondheidsbescherming Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overigen Overigen € 160
Gezondheidsbescherming bijdragen aan medeoverheden College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden € 0
Gezondheidsbescherming bijdragen aan medeoverheden Overigen Overigen € 125
Ziektepreventie Subsidies(regelingen) Ziektepreventie Ziektepreventie € 6.358
Ziektepreventie Subsidies(regelingen) Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg € 1.884
Ziektepreventie Subsidies(regelingen) RIVM: Uitvoering Subsidieregeling Publieke Gezondheid RIVM: Uitvoering Subsidieregeling Publieke Gezondheid € 188.546
Ziektepreventie Subsidies(regelingen) RIVM: Infectieziektebestrijding en/of bevordering seksuele gezondheid RIVM: Infectieziektebestrijding en/of bevordering seksuele gezondheid € 12.433
Ziektepreventie Subsidies(regelingen) Overigen Overigen € -1
Ziektepreventie Opdrachten (Vaccin)onderzoek (Vaccin)onderzoek € 0
Ziektepreventie Opdrachten Overigen Overigen € 508
Ziektepreventie Bijdragen aan agentschappen RIVM: Opdrachtverlening Centra RIVM: Opdrachtverlening Centra € 206.614
Ziektepreventie bijdragen aan medeoverheden Overigen Overigen € 925
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) € 2.203
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Verslavingszorg Verslavingszorg € 7.410
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Gezonde voeding en gezond gewicht/JOGG Gezonde voeding en gezond gewicht/JOGG € 11.730
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Gezonde leefstijl jeugd Gezonde leefstijl jeugd € 300
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Letselpreventie Letselpreventie € 3.931
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg € 5.067
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Bevordering van seksuele gezondheid Bevordering van seksuele gezondheid € 2.775
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Overigen Overigen € 1
Gezondheidsbevordering Opdrachten Heroïnebehandeling op medisch voorschrift Heroïnebehandeling op medisch voorschrift € 2.712
Gezondheidsbevordering Opdrachten Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak € 0
Gezondheidsbevordering Opdrachten Preventie schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) Preventie schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) € 602
Gezondheidsbevordering Opdrachten Letselpreventie Letselpreventie € 0
Gezondheidsbevordering Opdrachten Gezonde voeding en gezond gewicht/JOGG Gezonde voeding en gezond gewicht/JOGG € 29
Gezondheidsbevordering Opdrachten Overigen Overigen € 0
Gezondheidsbevordering Bijdragen aan agentschappen RIVM: Voedselconsumptiepeiling RIVM: Voedselconsumptiepeiling € 0
Gezondheidsbevordering Bijdragen aan agentschappen RIVM: Monitoring, opdrachten, kennisvragen e.d. RIVM: Monitoring, opdrachten, kennisvragen e.d. € 0
Gezondheidsbevordering Bijdragen aan agentschappen Afgifte Schengenverklaringen via het CAK Afgifte Schengenverklaringen via het CAK € 0
Gezondheidsbevordering bijdragen aan medeoverheden Heroïnebehandeling op medisch voorschrift Heroïnebehandeling op medisch voorschrift € 14.125
Gezondheidsbevordering bijdragen aan medeoverheden Overigen Overigen € 0
Ethiek Subsidies(regelingen) Abortusklinieken Abortusklinieken € 15.914
Ethiek Subsidies(regelingen) Beleid Medische Ethiek Beleid Medische Ethiek € 1.284
Ethiek Opdrachten Overigen Overigen € 79
Ethiek Bijdragen aan agentschappen CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek € 1.032
Ethiek Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ZiNL: Rijksbijdrage abortusklinieken ZiNL: Rijksbijdrage abortusklinieken € 0
Ethiek Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek € 0