Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Volksgezondheid € 595.127
2 Curatieve zorg € 48.305.588
3 Langdurige zorg en ondersteuning € 23.522.164
4 Zorgbreed beleid € 879.449
5 Jeugd € 97.631
6 Sport en bewegen € 65.225
7 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II € 307.376
8 Tegemoetkoming specifieke kosten € 4.980.306
9 Algemeen € 21.399
10 Apparaatsuitgaven € 301.658
11 Nominaal en onvoorzien € 0