Kwaliteit Rijksdienst

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Kwaliteit Rijksdienst Subsidies(regelingen) Fysieke Werkomgeving Rijk - € 200
Kwaliteit Rijksdienst Subsidies(regelingen) Subsidie A&O-fonds - € 3.400
Kwaliteit Rijksdienst Subsidies(regelingen) Subsidie Qiy - € 0
Kwaliteit Rijksdienst Opdrachten Bedrijfsvoering Rijk - € 9.399
Kwaliteit Rijksdienst Bijdragen aan agentschappen Logius - € 2.112
Kwaliteit Rijksdienst Bijdragen aan agentschappen UBR Arbeidsmarkt Communicatie - € 5.755
Kwaliteit Rijksdienst Bijdragen aan agentschappen UBR lage loonschalen - € 1.223
Kwaliteit Rijksdienst Bijdragen aan agentschappen RidM Bedrijfsvoering Rijk - € 100
Kwaliteit Rijksdienst Bijdragen aan agentschappen Doc-Direkt - € 0
Kwaliteit Rijksdienst Bijdragen aan agentschappen UBR - € 708
Kwaliteit Rijksdienst Bijdragen aan agentschappen FMHaaglanden - € 1.000
Kwaliteit Rijksdienst Bijdragen aan agentschappen P-Direkt - € 1.000
Kwaliteit Rijksdienst Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Bedrijfsvoering Rijk - € 0