Provincial Fund

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Provincial Fund Contribution to subnational authorities Algemene uitkering ca en de aanvullende uitkeringen - € 2.051.405
Provincial Fund Contribution to subnational authorities Integratie-uitkeringen - € 0
Provincial Fund Contribution to subnational authorities Decentralisatie-uitkeringen - € 518.158