Raad van State

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Advisering - - - € 7.519
Bestuursrechtspraak - - - € 24.832
Gemeenschappelijke diensten - - - € 23.822