De Nationale ombudsman

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Reguliere klachten - - - € 14.112
Klachten van lagere overheden - - - € 2.154