Koninkrijksrelaties

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Waarborgfunctie € 69.841
4 Bevorderen sociaal-economische structuur € 21.359
5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen € 225.754
6 Apparaat € 20.556
7 Nominaal en onvoorzien € 0
8 Noodhulp en Wederopbouw Bovenwindse Eilanden € 21.491