Financiering staatsschuld

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Financiering staatsschuld Rente Rentelasten vaste schuld - € 6.847.175
Financiering staatsschuld Rente Rentelasten vlottende schuld - € 29.304
Financiering staatsschuld Rente Uitgaven voortijdige beëindiging - € 100.145
Financiering staatsschuld Rente Rentelasten derivaten kort 2 - € 0
Financiering staatsschuld Leningen Aflossing vaste schuld - € 43.302.758
Financiering staatsschuld Leningen Mutatie vlottende schuld - € 3.982.789
Financiering staatsschuld Opdrachten Overige uitgaven - € 12.568