Kasbeheer

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Kasbeheer Rente Rentelasten - € 29.337
Kasbeheer Rente Uitgaven bij voortijdige beëindiging - € 10
Kasbeheer Leningen Verstrekte leningen - € 1.523.320
Kasbeheer Mutaties in rekening-courant en deposito's Mutaties in rekening-courant en depositio's - € 0
Kasbeheer Rente Uitgaven bij voortijdige beëindiging - € 0