Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Guarantee Schade-uitkering EKV - € 37.865
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Guarantee Storting begrotingsreserve EKV - € 24.512
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Guarantee Schade-uitkering RIV - € 0
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Guarantee Uitgaven Seno-Gom - € 2.075
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Contract Kostenvergoeding Atradius DSB - € 14.971
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Miscellaneous Overig uitgaven - € 65