Rechtspleging en rechtsbijstand

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatsuitgaven Hoge Raad Personele uitgaven waarvan eigen personeel - € 23.489
Apparaatsuitgaven Hoge Raad Personele uitgaven waarvan externe inhuur - € 865
Apparaatsuitgaven Hoge Raad Personele uitgaven waarvan overig personeel - € 0
Apparaatsuitgaven Hoge Raad Materiële uitgaven waarvan ICT - € 1.725
Apparaatsuitgaven Hoge Raad Materiële uitgaven waarvan SSO's - € 60
Apparaatsuitgaven Hoge Raad Materiële uitgaven waarvan overig materieel - € 1.932
Adequate toegang tot het rechtsbestel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Raad voor de Rechtsbijstand - € 49.471
Adequate toegang tot het rechtsbestel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bureau Financieel Toezicht - € 5.907
Adequate toegang tot het rechtsbestel Subsidies(regelingen) Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken - € 1.156
Adequate toegang tot het rechtsbestel Subsidies(regelingen) Overige subsidies - € 117
Adequate toegang tot het rechtsbestel Opdrachten Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen - € 10.386
Adequate toegang tot het rechtsbestel Opdrachten Toevoegingen rechtsbijstand - € 387.949
Adequate toegang tot het rechtsbestel Opdrachten Mediation in strafrecht - € 360
Adequate toegang tot het rechtsbestel Opdrachten Overige opdrachten - € 1.160
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Bijdrage aan agentschappen Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak - € 946.306
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Autoriteit Persoonsgegevens - € 10.894
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s College voor de Rechten van de Mens - € 7.120
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Centraal Administratie Kantoor - € 0
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overige bijdragen ZBO's RWT's - € 738
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Bijdragen aan medeoverheden Bijdragen Rechtspleging - € 0
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Subsidies(regelingen) Subsidies Rechtspleging - € 574
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Subsidies(regelingen) Subsidies Wetgeving - € 1.160
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Opdrachten Opdrachten en onderzoeken rechtspleging - € 53