Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatsuitgaven OM Personele uitgaven waarvan eigen personeel - € 358.160
Apparaatsuitgaven OM Personele uitgaven waarvan externe inhuur - € 36.979
Apparaatsuitgaven OM Personele uitgaven waarvan overig personeel - € 1.761
Apparaatsuitgaven OM Materiële uitgaven waarvan ICT - € 15.216
Apparaatsuitgaven OM Materiële uitgaven waarvan SSO's - € 32.584
Apparaatsuitgaven OM Materiële uitgaven waarvan overig materieel - € 62.340
Bestuur, informatie en technologie Bijdragen aan medeoverheden Regionale Informatie en Expertise Centra - € 8.067
Bestuur, informatie en technologie Bijdragen aan medeoverheden Uitstapprogramma's prostituees - € 1.987
Bestuur, informatie en technologie Bijdragen aan medeoverheden Overige bijdragen medeoverheden - € 692
Bestuur, informatie en technologie Subsidies(regelingen) Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid - € 4.582
Bestuur, informatie en technologie Subsidies(regelingen) Keurmerk Veilig Ondernemen - € 1.325
Bestuur, informatie en technologie Subsidies(regelingen) Uitstapprogramma's prostituees - € 1.185
Bestuur, informatie en technologie Subsidies(regelingen) Veiligheid Kleine Bedrijven - € 439
Bestuur, informatie en technologie Subsidies(regelingen) Overige subsidies - € 1.591
Bestuur, informatie en technologie Opdrachten Overige opdrachten - € 374
Opsporing en vervolging Bijdrage aan agentschappen Nederlands Forensisch Instituut - € 67.924
Opsporing en vervolging Bijdrage aan agentschappen Domeinen Roerende Zaken - € 0
Opsporing en vervolging Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen - € 1.707
Opsporing en vervolging Bijdragen aan medeoverheden PV-vergoedingen Bestuurlijke strafbeschikking - € 0
Opsporing en vervolging Bijdragen aan medeoverheden BES Staatkundige hervorming Nederlandse Antillen - € 4.324
Opsporing en vervolging Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties FIU-Nederland - € 4.755
Opsporing en vervolging Bijdragen aan medeoverheden Overige bijdragen medeoverheden - € 3.590
Opsporing en vervolging Subsidies(regelingen) Overige subsidies - € 2.874
Opsporing en vervolging Opdrachten Schadeloosstellingen - € 22.132
Opsporing en vervolging Opdrachten Keten Informatie Management - € 1.400
Opsporing en vervolging Opdrachten Onrechtmatige Detentie - € 7.492
Opsporing en vervolging Opdrachten Herontwerp Strafrechtketen - € 0
Opsporing en vervolging Opdrachten Gerechtskosten - € 33.613
Opsporing en vervolging Opdrachten Innovatieagenda - € 0
Opsporing en vervolging Opdrachten Restituties ontvangsten voorgaande jaren - € 1.068
Opsporing en vervolging Opdrachten Verkeershandhaving Openbaar Ministerie - € 36.895
Opsporing en vervolging Opdrachten Afpakken - € 0
Opsporing en vervolging Opdrachten Bewaring, verkoop en vernietiging beslaggenomen voorwerpen - € 13.743
Opsporing en vervolging Opdrachten Overige opdrachten - € 159
Opsporing en vervolging Garanties Faillissementscuratoren - € 2.639