Sanctietoepassing

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatsuitgaven Kinderbescherming Personele uitgaven waarvan eigen personeel - € 132.114
Apparaatsuitgaven Kinderbescherming Personele uitgaven waarvan externe inhuur - € 3.523
Apparaatsuitgaven Kinderbescherming Personele uitgaven waarvan overig personeel - € 1.528
Apparaatsuitgaven Kinderbescherming Materiële uitgaven waarvan ICT - € 14.737
Apparaatsuitgaven Kinderbescherming Materiële uitgaven waarvan SSO's - € 16.571
Apparaatsuitgaven Kinderbescherming Materiële uitgaven waarvan overig materieel - € 7.052
Preventieve maatregelen Bijdrage aan agentschappen Dienst Justis - € 3.855
Preventieve maatregelen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overig Preventieve maatregelen - € 0
Preventieve maatregelen Bijdragen aan medeoverheden Overige bijdragen medeoverheden - € 5.975
Preventieve maatregelen Subsidies(regelingen) Preventie bedrijfsleven - € 0
Preventieve maatregelen Subsidies(regelingen) Integriteit - € 1.174
Preventieve maatregelen Subsidies(regelingen) Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid - € 0
Preventieve maatregelen Subsidies(regelingen) Overige subsidies - € 4.477
Preventieve maatregelen Opdrachten Kansspelbeleid - € 426
Preventieve maatregelen Opdrachten Overige opdrachten - € 3.162
Preventieve maatregelen Garanties Faillissementscuratoren - € 0
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdrage aan agentschappen DJI-gevangeniswezen-regulier - € 960.288
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdrage aan agentschappen DJI-Forensische zorg - € 805.297
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdrage aan agentschappen DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra - € 83.076
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdrage aan agentschappen CJIB - € 114.109
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Reclassering Nederland - € 139.597
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Leger des Heils - € 20.861
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland - € 69.414
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Centraal Administratie Kantoor - € 0
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan medeoverheden Overige bijdragen medeoverheden - € 2.698
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Subsidies(regelingen) 24 uurs nazorg gedetineerden - € 0
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Subsidies(regelingen) DJI-Vrijwilligerswerk gedetineerden - € 3.009
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Subsidies(regelingen) Overige subsidies - € 3.155
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Opdrachten Forensische zorg - € 279
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Opdrachten Vrijwilligerswerk gedetineerden - € 0
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Opdrachten Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging - € 673
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Opdrachten Overige opdrachten - € 3.767
Slachtofferzorg Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven - € 6.689
Slachtofferzorg Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Slachtofferhulp Nederland - € 34.330
Slachtofferzorg Bijdragen aan medeoverheden Overige bijdragen medeoverheden - € 303
Slachtofferzorg Subsidies(regelingen) Perspectief Herstelbemiddeling - € 1.649
Slachtofferzorg Subsidies(regelingen) Overige subsidies - € 74
Slachtofferzorg Opdrachten Slachtofferzorg - € 1.883
Slachtofferzorg Opdrachten Schadefonds Geweldsmisdrijven - € 21.244
Slachtofferzorg Opdrachten Voorschotregelingen slachtoffervergoedingsregelingen - € 1.875
Jeugdbescherming en jeugdsancties Bijdrage aan agentschappen DJI - jeugd - € 146.780
Jeugdbescherming en jeugdsancties Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage - € 1.828
Jeugdbescherming en jeugdsancties Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Halt - € 12.065
Jeugdbescherming en jeugdsancties Bijdragen aan medeoverheden BES Voogdijraad - € 1.050
Jeugdbescherming en jeugdsancties Bijdragen aan medeoverheden Overige bijdragen medeoverheden - € 586
Jeugdbescherming en jeugdsancties Subsidies(regelingen) Jeugdbescherming - € 1.263
Jeugdbescherming en jeugdsancties Subsidies(regelingen) Overige subsidies - € 2.509
Jeugdbescherming en jeugdsancties Opdrachten Risicojeugd en jeugdgroepen - € 735
Jeugdbescherming en jeugdsancties Opdrachten Projecten jeugd straf - € 61
Jeugdbescherming en jeugdsancties Opdrachten Taakstraffen/erkende gedragsinterventies - € 2.533
Jeugdbescherming en jeugdsancties Opdrachten Overige opdrachten - € 1.036