Counterterrorism and national safety policy

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
National security and counter terrorism Bijdrage aan agentschappen Overige bijdragen agentschappen - € 0
National security and counter terrorism Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Instituut Fysieke Veiligheid - € 29.374
National security and counter terrorism Contribution to subnational authorities Brede Doeluitkering Rampenbestrijding - € 179.323
National security and counter terrorism Contribution to subnational authorities Overige bijdragen medeoverheden - € 5.874
National security and counter terrorism Subsidies Nederlands Rode Kruis - € 1.400
National security and counter terrorism Subsidies Nationaal Veiligheids Instituut - € 1.265
National security and counter terrorism Subsidies Onderwijs Veiligheidsregio's - € 0
National security and counter terrorism Subsidies Overige subsidies - € 4.908
National security and counter terrorism Contract Project NL-Alert - € 5.243
National security and counter terrorism Contract Opdrachten NCSC - € 4.121
National security and counter terrorism Contract Terrorismebestrijding - € 0
National security and counter terrorism Contract Overige opdrachten - € 11.854
Dutch Safety Board Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Dutch Safety Board - € 12.349