Vreemdelingen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Bijdrage aan agentschappen Immigratie- en Naturalisatiedienst - € 365.759
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) - € 964.901
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Nidos-opvang - € 135.649
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Bijdragen aan medeoverheden Overige bijdragen medeoverheden - € 0
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Subsidies(regelingen) Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) ea - € 10.017
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Subsidies(regelingen) Overige subsidies - € 938
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Opdrachten Biometrie - € 0
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Opdrachten Vernieuwing Grensmanagement - € 0
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Opdrachten Keteninformatisering - € 6.041
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Opdrachten Versterking vreemdelingenketen - € 6.356
Terugkeer Bijdrage aan agentschappen DJI (DVenO) - € 9.921
Terugkeer Subsidies(regelingen) REAN-regeling - € 4.843
Terugkeer Subsidies(regelingen) Overige subsidies - € 2.221
Terugkeer Opdrachten Vreemdelingen vertrek - € 19.737