Immigration and asylum

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Access, admission and reception of strangers Bijdrage aan agentschappen Immigratie- en Naturalisatiedienst - € 365.759
Access, admission and reception of strangers Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) - € 964.901
Access, admission and reception of strangers Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Nidos-opvang - € 135.649
Access, admission and reception of strangers Contribution to subnational authorities Overige bijdragen medeoverheden - € 0
Access, admission and reception of strangers Subsidies Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) ea - € 10.017
Access, admission and reception of strangers Subsidies Overige subsidies - € 938
Access, admission and reception of strangers Contract Biometrie - € 0
Access, admission and reception of strangers Contract Vernieuwing Grensmanagement - € 0
Access, admission and reception of strangers Contract Keteninformatisering - € 6.041
Access, admission and reception of strangers Contract Versterking vreemdelingenketen - € 6.356
Repatriation Bijdrage aan agentschappen DJI (DVenO) - € 9.921
Repatriation Subsidies REAN-regeling - € 4.843
Repatriation Subsidies Overige subsidies - € 2.221
Repatriation Contract Vreemdelingen vertrek - € 19.737