Apparaat kerndepartement

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatsuitgaven Kerndepartement Personele uitgaven waarvan eigen personeel - € 251.663
Apparaatsuitgaven Kerndepartement Personele uitgaven waarvan externe inhuur - € 33.124
Apparaatsuitgaven Kerndepartement Personele uitgaven waarvan overig personeel - € 1.650
Apparaatsuitgaven Kerndepartement Materiële uitgaven waarvan ICT - € 20.011
Apparaatsuitgaven Kerndepartement Materiële uitgaven waarvan SSO's - € 89.440
Apparaatsuitgaven Kerndepartement Materiële uitgaven waarvan overig materieel - € 28.499