AIVD

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Participatie Bijdragen aan medeoverheden Raadgevend referendum - € 399
Apparaat - - - € 216.917
Geheim - - - € 16.850