Dienstverlenende en innovatieve overheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Verminderen regeldruk Subsidies(regelingen) Vermindering regeldruk en administratieve lasten - € 0
Verminderen regeldruk Opdrachten Vermindering regeldruk en administratieve lasten - € 0
Verminderen regeldruk Bijdrage aan agentschappen Vermindering regeldruk en administratieve lasten - € 0
Verminderen regeldruk Bijdragen aan medeoverheden Bijdragen aan gemeenten - € 0
Verminderen regeldruk Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen internationaal - € 0
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Subsidies(regelingen) (Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen - € 287
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Subsidies(regelingen) Communicatie, kennisdeling en onderzoek - € 321
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Subsidies(regelingen) Digitale dienstverlening - € 80
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Opdrachten (door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen - € 1.991
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Opdrachten Aanpak fraudebestrijding - € 10.849
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Opdrachten Implementatie NUP (VNG) - € 0
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Opdrachten Digitale dienstverlening - € 1.114
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Opdrachten Informatiebeleid - € 1.794
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Bijdrage aan agentschappen (Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen (Logius) - € 0
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Bijdrage aan agentschappen Aanpak fraudebestrijding - € 657
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Bijdrage aan agentschappen Logius - € 24.496
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Bijdrage aan agentschappen RvIG - € 2.731
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Bijdrage aan agentschappen UBR - € 708
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Bijdrage aan agentschappen RVO - € 35
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s RDW - € 1.600
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Bijdragen aan medeoverheden Gemeenten - € 502
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Bijdragen aan medeoverheden Loketkosten gemeenten - € 0
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties (Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen - € 0
Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen Opdrachten Beheer e-overheidsvoorzieningen - € 415
Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen Opdrachten Officiële publicaties en wettenbank - € 1.791
Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen Bijdrage aan agentschappen BPR - € 0
Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen Bijdrage aan agentschappen Logius - € 88.522
Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen Bijdrage aan agentschappen RvIG - € 3.434
Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen Bijdrage aan agentschappen UBR - € 7.349
Burgerschap Subsidies(regelingen) Comité 4/5 mei - € 106
Burgerschap Subsidies(regelingen) ProDemos - € 4.312
Burgerschap Subsidies(regelingen) Programma burgerschap - € 594
Burgerschap Opdrachten Democratie - € 1.057
Burgerschap Opdrachten Programma burgerschap - € 1.296
Reisdocumenten en basisadministratie personen Subsidies(regelingen) Beleid GBA en reisdocumenten - € 0
Reisdocumenten en basisadministratie personen Opdrachten Beleid BRP en reisdocumenten - € 146
Reisdocumenten en basisadministratie personen Opdrachten Modernisering GBA - € 0
Reisdocumenten en basisadministratie personen Opdrachten Operatie BRP - € 9.141
Reisdocumenten en basisadministratie personen Bijdrage aan agentschappen BPR - € 0
Reisdocumenten en basisadministratie personen Bijdrage aan agentschappen RvIG - € 32.659
Reisdocumenten en basisadministratie personen Bijdragen aan medeoverheden Bijdragen aan gemeenten - € 326