Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Primair onderwijs € 10.494.756
3 Voortgezet onderwijs € 8.143.906
4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie € 4.209.212
6 Hoger beroepsonderwijs € 2.925.976
7 Wetenschappelijk onderwijs € 4.443.628
8 Internationaal beleid € 11.625
9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid € 162.367
11 Studiefinanciering € 4.563.829
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten € 92.792
13 Lesgelden € 7.334
14 Cultuur € 738.415
15 Media € 971.786
16 Onderzoek en wetenschapsbeleid € 1.034.753
25 Emancipatie € 12.363
91 Nominaal en onvoorzien € 0
95 Apparaatsuitgaven € 234.542