Primair onderwijs

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Primair Onderwijs Bekostiging Hoofdbekostiging Bekostiging Primair Onderwijs € 9.725.580
Primair Onderwijs Bekostiging Hoofdbekostiging Bekostiging Caribisch Nederland € 17.299
Primair Onderwijs Bekostiging Prestatiebox Prestatiebox € 228.085
Primair Onderwijs Bekostiging Aanvullende bekostiging Conciërgeregeling € 0
Primair Onderwijs Bekostiging Aanvullende bekostiging Subsidieregeling Passend Onderwijs € 0
Primair Onderwijs Bekostiging Aanvullende bekostiging Overig € 15.345
Primair Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten € 23.191
Primair Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies Nederlands onderwijs buitenland € 10.724
Primair Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies Herstart en op de rails € 0
Primair Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies Basis voor Presteren (School aan Zet en Bèta Techniek) € 1.519
Primair Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs € 11.510
Primair Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies Overig € 41.933
Primair Onderwijs Opdrachten Opdrachten Opdrachten € 6.915
Primair Onderwijs Bijdrage aan agentschappen Bijdrage aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs € 26.207
Primair Onderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdrage aan ZBO's/RWT's Stichting Vervangingsfonds en Participatiefonds¹ € 18.412
Primair Onderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdrage aan ZBO's/RWT's Stichting Vervangingsfonds/ Bedrijfsgezondheid € 0
Primair Onderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdrage aan ZBO's/RWT's UWV € 1.585
Primair Onderwijs Bijdragen aan medeoverheden Bijdrage aan mede-overheden Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid € 266.750
Primair Onderwijs Bijdragen aan medeoverheden Bijdrage aan mede-overheden Aanvulling GOA convenant G37 € 95.000
Primair Onderwijs Bijdragen aan medeoverheden Bijdrage aan mede-overheden Verhoging taalniveau pedagogisch medewerkers kleine gemeenten ² € 4.701
Primair Onderwijs Bijdragen aan sociale fondsen Bijdrage aan sociale fondsen Brede Scholen € 0