Cultuur

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Cultuur Bekostiging Bekostiging Culturele basisinfrastructuur € 398.644
Cultuur Bekostiging Bekostiging Huisvesting € 81.547
Cultuur Bekostiging Bekostiging Beheer en onderhoud collecties € 40.175
Cultuur Bekostiging Bekostiging Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen € 0
Cultuur Bekostiging Bekostiging Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen € 0
Cultuur Bekostiging Bekostiging Digitale openbare bibliotheken € 0
Cultuur Bekostiging Bekostiging Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten € 0
Cultuur Bekostiging Bekostiging Monumentenzorg € 45.953
Cultuur Bekostiging Bekostiging Archieven incl. Regionale Historische Centra € 24.787
Cultuur Bekostiging Bekostiging Flankerend beleid huisvesting € 31.960
Cultuur Bekostiging Bekostiging Cultuureducatie met Kwaliteit € 10.218
Cultuur Bekostiging Bekostiging Archeologie € 0
Cultuur Subsidies(regelingen) Subsidies Verbreden inzet cultuur € 8.991
Cultuur Subsidies(regelingen) Subsidies Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS) € 6.327
Cultuur Subsidies(regelingen) Subsidies Programma bibliotheekvernieuwing € 0
Cultuur Subsidies(regelingen) Subsidies Programma leesbevordering € 3.437
Cultuur Subsidies(regelingen) Subsidies Creatieve Industrie € 1.823
Cultuur Subsidies(regelingen) Subsidies Erfgoed en ruimte € 2.667
Cultuur Subsidies(regelingen) Subsidies Programma ondernemerschap € 0
Cultuur Subsidies(regelingen) Subsidies Specifiek cultuurbeleid € 22.284
Cultuur Subsidies(regelingen) Subsidies Regeling frictie- en transitiekosten culturele basisinfrastructuur 2009-2012 € 0
Cultuur Opdrachten Opdrachten Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis € 2.233
Cultuur Opdrachten Opdrachten Monumentenzorg € 6.941
Cultuur Opdrachten Opdrachten Archeologie € 1.976
Cultuur Opdrachten Opdrachten Erfgoed en Ruimte € 1.366
Cultuur Opdrachten Opdrachten Overige opdrachten € 4.466
Cultuur Bijdrage aan agentschappen Bijdrage aan agentschappen Nationaal Archief € 39.771
Cultuur Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter)nationale organisaties Uitvoering internationale verdragen € 2.849
Cultuur Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter)nationale organisaties Uitvoering internationale contributies € 0
Cultuur Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter)nationale organisaties Euopese samenwerking € 0