Vocational Education

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Vocational Education Funding Hoofdbekostiging Bekostiging roc's/overige regelingen € 3.229.516
Vocational Education Funding Hoofdbekostiging Bekostiging kbb's € 0
Vocational Education Funding Hoofdbekostiging Bekostiging Caribisch Nederland € 6.109
Vocational Education Funding Hoofdbekostiging Bekostiging vavo € 62.454
Vocational Education Funding Kwaliteitsafspraken Investeringbudget € 183.600
Vocational Education Funding Kwaliteitsafspraken Resultaatsafhankelijk budget € 182.400
Vocational Education Funding Aanvullende bekostiging Schoolmaatschappelijk werk in het mbo € 15.000
Vocational Education Funding Aanvullende bekostiging Regionaal Investeringsfonds € 20.691
Vocational Education Funding Aanvullende bekostiging Salarismix Randstadregio's € 42.293
Vocational Education Funding Aanvullende bekostiging Regionaal Programma € 30.400
Vocational Education Funding Aanvullende bekostiging Tegemoetkoming schoolkosten mbo € 10.000
Vocational Education Funding Aanvullende bekostiging Gelijke kansen € 4.332
Vocational Education Funding Aanvullende bekostiging Plusvoorzieningen overbelaste jongeren en wijkscholen € 0
Vocational Education Funding Aanvullende bekostiging Programmagelden regio's € 0
Vocational Education Funding Aanvullende bekostiging Convenanten met RMC-regio's € 0
Vocational Education Funding Aanvullende bekostiging Taal en Rekenen € 0
Vocational Education Funding Aanvullende bekostiging Leerlinggebonden financiering (LGF) € 0
Vocational Education Funding Aanvullende bekostiging School-ex 2.0 € 0
Vocational Education Funding Aanvullende bekostiging Aanvullende vergoeding experimenten vmbo-mbo 2 € 0
Vocational Education Funding Aanvullende bekostiging Versterken centrale en uniforme toetsing € 0
Vocational Education Funding Aanvullende bekostiging RMC's € 0
Vocational Education Subsidies Subsidies Subsidieregeling praktijkleren € 196.500
Vocational Education Subsidies Subsidies Tel mee met Taal € 14.072
Vocational Education Subsidies Subsidies Pilots laaggeletterdheid € 0
Vocational Education Subsidies Subsidies Loopbaanorientatie € 1.462
Vocational Education Subsidies Subsidies ROC Leiden € 7.017
Vocational Education Subsidies Subsidies Sectorplan mbo-hbo techniek € 0
Vocational Education Subsidies Subsidies Netwerkscholen € 0
Vocational Education Subsidies Subsidies Overige subsidies € 16.257
Vocational Education Contract Contract In- en uitbesteding € 6.214
Vocational Education Contract Contract Caribbean Netherlands € 9.353
Vocational Education Bijdrage aan agentschappen Bijdrage aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs € 22.128
Vocational Education Bijdrage aan agentschappen Bijdrage aan agentschappen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland € 2.200
Vocational Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Bijdrage aan ZBO's/RWT's College voor Toetsen en Examens € 0
Vocational Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Bijdrage aan ZBO's/RWT's Wet SLOA € 0
Vocational Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Bijdrage aan ZBO's/RWT's SBB € 51.901
Vocational Education Contribution to subnational authorities Bijdrage aan mede-overheden RMC's € 34.068
Vocational Education Contribution to subnational authorities Bijdrage aan mede-overheden Educatie € 58.985
Vocational Education Contribution to subnational authorities Bijdrage aan mede-overheden Caribisch Nederland1 € 2.260
Vocational Education Contribution to subnational authorities Bijdrage aan mede-overheden Regionaal Programma € 0
Vocational Education Contribution to social funds Contribution to social funds Participatiebudget € 0