Hoger beroepsonderwijs

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Hoofdbekostiging Onderwijsdeel hbo € 2.630.368
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Hoofdbekostiging Deel ontwerp en ontwikkeling € 72.439
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Hoofdbekostiging Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen € 10.171
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Hoofdbekostiging Bekostiging experimenten open bestel € 0
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Hoofdbekostiging Bekostiging postinitiële masteropleidingen hbo € 43
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Hoofdbekostiging Bekostiging tweede bachelor- en mastergraden in het hbo € 0
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Prestatiebox Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering € 155.176
Hoger beroepsonderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies Regeling bevordering kennisfunctie hogescholen € 0
Hoger beroepsonderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies Regeling stimulering Bèta/techniek € 3.143
Hoger beroepsonderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies Studiekeuzeinformatie hoger onderwijs € 0
Hoger beroepsonderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies Overig € 1.858
Hoger beroepsonderwijs Opdrachten Opdrachten Uitbesteding € 0
Hoger beroepsonderwijs Bijdrage aan agentschappen Bijdrage aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs € 14.089
Hoger beroepsonderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdrage aan ZBO's/RWT's NWO (Praktijkgericht onderzoek hbo) € 29.329
Hoger beroepsonderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdrage aan ZBO's/RWT's NWO (Promotiebeurs voor leraren) € 5.720
Hoger beroepsonderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdrage aan ZBO's/RWT's Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) € 3.640
Hoger beroepsonderwijs Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen (inter)nationale organisaties Stichting Studiekeuze 123 € 0