Scienitific Education

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Scienitific Education Funding Hoofdbekostiging Onderwijsdeel wo € 1.831.298
Scienitific Education Funding Hoofdbekostiging Onderzoeksdeel wo € 1.800.009
Scienitific Education Funding Hoofdbekostiging Deel ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek € 668.992
Scienitific Education Funding Hoofdbekostiging Bekostiging tweede mastergraden in het wo € 0
Scienitific Education Funding Prestatiebox Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering € 116.278
Scienitific Education Subsidies Subsidies Subsidieregeling Sirius programma € 0
Scienitific Education Subsidies Subsidies Subsidieregeling Libertas Noodfonds € 0
Scienitific Education Subsidies Subsidies 3TU's samenwerking € 0
Scienitific Education Subsidies Subsidies Open en online onderwijs € 988
Scienitific Education Subsidies Subsidies Toetsing en Toetsgestuurd onderwijs € 0
Scienitific Education Subsidies Subsidies Miscellaneous € 1.565
Scienitific Education Contract Contract Uitbesteding € 1.851
Scienitific Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Bijdrage aan ZBO's/RWT's Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) € 0
Scienitific Education Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen (inter)nationale organisaties Bijdragen (inter)nationale organisaties € 22.647