Internationaal beleid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Internationaal beleid Subsidies(regelingen) Subsidies Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) € 0
Internationaal beleid Subsidies(regelingen) Subsidies Netherlands house for Education and Research (Neth-ER) € 600
Internationaal beleid Subsidies(regelingen) Subsidies Frans-Nederlandse academie (FNA) € 0
Internationaal beleid Subsidies(regelingen) Subsidies Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur € 186
Internationaal beleid Subsidies(regelingen) Subsidies Overige incidentele subsidies € 70
Internationaal beleid Opdrachten Opdrachten Beleidsonderzoek en benchmarking € 30
Internationaal beleid Opdrachten Opdrachten Incidentele Internationale activiteiten € 23
Internationaal beleid Opdrachten Opdrachten EU-voorzitterschap € 3
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen (inter)nationale organisaties OCW-vertegenwoordiging in het buitenland € 135
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen (inter)nationale organisaties Nuffic € 3.838
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen (inter)nationale organisaties Nederlandse Taalunie € 2.821
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen (inter)nationale organisaties Europa College Brugge € 30
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen (inter)nationale organisaties Unesco € 0
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen (inter)nationale organisaties OESO CERI € 74
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen (inter)nationale organisaties Fulbright Center € 368
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen (inter)nationale organisaties DCCIC € 0
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen (inter)nationale organisaties Stichting Ons Erfdeel € 185
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen (inter)nationale organisaties Nationaal Agentschap Erasmus + Onderwijs & Training € 2.208
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen (inter)nationale organisaties Programma's Rijksdienst voor Ondernemend Nederland € 0
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen (inter)nationale organisaties EU-programma's en activiteiten € 0
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen (inter)nationale organisaties Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) € 628
Internationaal beleid Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Vlaams-Nederlandshuis DeBuren (Hoofdstuk V BuZa) € 426