International Education Policy

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
International Education Policy Subsidies Subsidies Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) € 0
International Education Policy Subsidies Subsidies Netherlands house for Education and Research (Neth-ER) € 600
International Education Policy Subsidies Subsidies Frans-Nederlandse academie (FNA) € 0
International Education Policy Subsidies Subsidies Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur € 186
International Education Policy Subsidies Subsidies Overige incidentele subsidies € 70
International Education Policy Contract Contract Beleidsonderzoek en benchmarking € 30
International Education Policy Contract Contract Incidentele Internationale activiteiten € 23
International Education Policy Contract Contract EU-voorzitterschap € 3
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen (inter)nationale organisaties OCW-vertegenwoordiging in het buitenland € 135
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen (inter)nationale organisaties Nuffic € 3.838
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen (inter)nationale organisaties Nederlandse Taalunie € 2.821
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen (inter)nationale organisaties Europa College Brugge € 30
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen (inter)nationale organisaties Unesco € 0
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen (inter)nationale organisaties OESO CERI € 74
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen (inter)nationale organisaties Fulbright Center € 368
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen (inter)nationale organisaties DCCIC € 0
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen (inter)nationale organisaties Stichting Ons Erfdeel € 185
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen (inter)nationale organisaties Nationaal Agentschap Erasmus + Onderwijs & Training € 2.208
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen (inter)nationale organisaties Programma's Rijksdienst voor Ondernemend Nederland € 0
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen (inter)nationale organisaties EU-programma's en activiteiten € 0
International Education Policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen (inter)nationale organisaties Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) € 628
International Education Policy Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Vlaams-Nederlandshuis DeBuren (Hoofdstuk V BuZa) € 426