Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Bekostiging Hoofdbekostiging Beloning LeerKracht lumpsum po/vo/mbo € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Bekostiging Prestatiebox Prestatiebox € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Bekostiging Prestatiebox Professionalisereing po/vo/bve € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Bekostiging Aanvullende bekostiging Functiemix VO Randstadregio's € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Bekostiging Aanvullende bekostiging Salarismix MBO Randstadregio's € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Bekostiging Aanvullende bekostiging Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen € 27.820
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Bekostiging Aanvullende bekostiging G.O.- en vakbondsfaciliteiten po € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies Lerarenbeurs/zij-instroom € 109.945
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies Impuls lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo € 2.625
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen € 63
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies Verankering academische opleidingsschool € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies InnovatieImpuls Onderwijs € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies Arbeidsmarkt-/kennisactiviteiten po € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies Onderwijscoöperatie € 2.945
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies Open Universiteit (LOOK) € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies Promotiebeurs voor leraren € 3.251
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies Projecten professionalisering € 3.899
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies Projecten regionale arbeidsmarktproblematiek € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies Caribisch Nederland € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies Overige projecten € 2.611
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Opdrachten Opdrachten Onderzoek, ramingen en communicatie € 2.685
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Opdrachten Opdrachten Leraren- en schoolleidersregister € 969
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Bijdrage aan agentschappen Bijdrage aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs € 5.554
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdrage aan ZBO's/RWT's Stichting Vervangingsfonds Bedrijfsgezondheid € 0