Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Arbeidsmarkt € 15.854
2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening € 6.809.474
3 Arbeidsongeschiktheid € 9.456.610
4 Jonggehandicapten € 3.202.010
5 Werkloosheid € 5.305.935
6 Ziekte en zwangerschap € 5.373.490
7 Kinderopvang € 2.610.681
8 Oudedagsvoorziening € 37.436.521
9 Nabestaanden € 399.840
10 Tegemoetkoming ouders € 5.441.004
11 Uitvoeringskosten € 2.038.164
13 Integratie en maatschappelijke samenhang € 328.040
96 Apparaatsuitgaven kerndepartement € 265.018
97 Aflopende regelingen € 0
98 Algemeen € 32.974
99 Nominaal en onvoorzien € 0