Duurzame handel en investeringen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Opdrachten Beleidsondersteuning internationaal ondernemen (non-ODA) - € 1.754
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Opdrachten Beleidsondersteuning, evaluaties en onderzoek - € 0
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Opdrachten Maatschappelijk verantwoord ondernemen - € 986
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Maatschappelijk verantwoord ondernemen - € 361
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Contributies internationaal ondernemen (non-ODA) - € 5.817
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Subsidies/Bijdrage aan agentschappen Beleidsondersteuning, evaluaties en onderzoek - € 0
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Subsidies/Bijdrage aan agentschappen Beleidsondersteuning internationaal ondernemen (non-ODA) - € 2.613
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Subsidies/Bijdrage aan agentschappen Maatschappelijk verantwoord ondernemen - € 3.240
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies/Opdracht/bijdragen (inter)nationale organisaties Starters International Business (SIB)/ Programma Strategische Beurzen (non-ODA) - € 3.704
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies/Opdracht/bijdragen (inter)nationale organisaties Partners for International Business (PIB) (non-ODA) - € 1.756
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies/Opdracht/bijdragen (inter)nationale organisaties Sport en OS - € 0
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies/Opdracht/bijdragen (inter)nationale organisaties Demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsstudies (DHI) (non-ODA) - € 1.528
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies/Opdracht/bijdragen (inter)nationale organisaties Fonds opkomende markten - € 1.589
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies/Opdracht/bijdragen (inter)nationale organisaties Overig Programmatische Aanpak (non-ODA) - € 0
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies/Opdracht/bijdragen (inter)nationale organisaties PSO/2g@there ( non-oda ) - € 0
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies/Opdracht/bijdragen (inter)nationale organisaties Dutch Trade and Investment Fund (non-ODA) - € 12.941
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies/Opdracht/bijdragen (inter)nationale organisaties Versterking concurrentiepositie Nederland - € 2.700
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies/Opdracht/bijdragen (inter)nationale organisaties Versterking economische functie - € 1.140
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies/Opdracht/bijdragen (inter)nationale organisaties Aanvullende opdrachten - € 610
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies/Opdracht/bijdragen (inter)nationale organisaties Overige (non-ODA) - € 2.215
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies/Opdracht/bijdragen (inter)nationale organisaties Transitiefaciliteit - € 245
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Leningen Finance for International Business (FIB) (non-ODA) - € 0
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Leningen Trustfund IBRD - € 0
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Leningen Overig - € 0
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Bijdrage aan agentschappen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (non-ODA) - € 39.854
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Bijdrage aan agentschappen Versterking economische functie (NBSO's via RVO) (non-ODA) - € 5.351
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies/Opdrachten Transitiefaciliteit - € 234
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies/Opdrachten Marktontwikkeling in het kader van private sector development - € 58.343
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies/Opdrachten Wet en regelgeving - € 3.027
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies/Opdrachten Financiele sectorontwikkeling - € 23.412
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies/Opdrachten Versterking privaat ondernemerschap - € 57.352
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies/Opdrachten Infrastructuurontwikkeling - € 43.832
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies/Opdrachten Bedrijfsmatige technische bijstand - € 628
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies/Opdrachten Samewerking bedrijfsleven en PPP's - € 3.386
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies/Opdrachten Versterking privaat ondernemerschap non-ODA - € 0
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies/Opdrachten Technische assistentie DGGF - € 3.452
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies/Opdrachten Landenprogramma's ondernemingsklimaat - € 5.376
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies/Opdrachten Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - € 403
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdragen (inter)nationale organisaties/Bijdrage aan ander begrotingshoofdstuk International Labour Organisation - € 5.128
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdragen (inter)nationale organisaties/Bijdrage aan ander begrotingshoofdstuk Partnershipprogramma's ILO - € 5.524
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdragen (inter)nationale organisaties/Bijdrage aan ander begrotingshoofdstuk Landenprogramma's ondernemingsklimaat - € 8.469
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdragen (inter)nationale organisaties/Bijdrage aan ander begrotingshoofdstuk Infrastructuurontwikkeling - € 24.832
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdragen (inter)nationale organisaties/Bijdrage aan ander begrotingshoofdstuk Bedrijfsmatige technische bijstand - € 5
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdragen (inter)nationale organisaties/Bijdrage aan ander begrotingshoofdstuk Transitiefaciliteit - € 185
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdragen (inter)nationale organisaties/Bijdrage aan ander begrotingshoofdstuk Marktontwikkeling in het kader van private sector development - € 4.755
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdragen (inter)nationale organisaties/Bijdrage aan ander begrotingshoofdstuk Wet en regelgeving - € 2.782
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdragen (inter)nationale organisaties/Bijdrage aan ander begrotingshoofdstuk Financiele sectorontwikkeling - € 26.801
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdragen (inter)nationale organisaties/Bijdrage aan ander begrotingshoofdstuk Samewerking bedrijfsleven en PPP's - € 250
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdrage aan agentschappen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - € 40.959
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdrage aan agentschappen Infrastructuurontwikkeling - € 15.580
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdrage aan agentschappen Technische assistentie DGGF - € 5.246
Dutch Good Growth Fund : intensivering van ontwikkelingsrelevante investeringen in en handel met ontwikkelingslanden door het Nederlandse en het lokale bedrijfsleven, met de focus op het MKB en bij uitzondering en onder condities grootbedrijf Subsidies(regelingen) programma's Dutch Good Growth Fund - € 3.147
Dutch Good Growth Fund : intensivering van ontwikkelingsrelevante investeringen in en handel met ontwikkelingslanden door het Nederlandse en het lokale bedrijfsleven, met de focus op het MKB en bij uitzondering en onder condities grootbedrijf Opdrachten programma's Dutch Good Growth Fund - € 34.913
Dutch Good Growth Fund : intensivering van ontwikkelingsrelevante investeringen in en handel met ontwikkelingslanden door het Nederlandse en het lokale bedrijfsleven, met de focus op het MKB en bij uitzondering en onder condities grootbedrijf Garanties programma's Dutch Good Growth Fund - € 5.569