Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Toename van voedselzekerheid Subsidies/Opdrachten Internationaal onderwijsprogramma voedselzekerheid - € 0
Toename van voedselzekerheid Subsidies/Opdrachten Duurzame voedselproductie - € 0
Toename van voedselzekerheid Subsidies/Opdrachten Marktontwikkeling in het kader van voedselzekerheid - € 0
Toename van voedselzekerheid Subsidies/Opdrachten Voeding - € 0
Toename van voedselzekerheid Subsidies/Opdrachten Bevorderen inclusieve en duurzame groei in de agrarische sector - € 28.955
Toename van voedselzekerheid Subsidies/Opdrachten Kennis en capaciteitsopbouw t.b.v. voedselzekerheid - € 28.575
Toename van voedselzekerheid Subsidies/Opdrachten Landenprogramma's voedselzekerheid - € 47.803
Toename van voedselzekerheid Subsidies/Opdrachten Uitbannen huidige honger en voeding - € 0
Toename van voedselzekerheid Subsidies/Opdrachten Realiseren ecologisch houdbare voedselsystemen - € 985
Toename van voedselzekerheid Bijdragen (inter) nationale organisaties/Bijdrage aan andere begroting hoofdstukken Partnerschapsprogramma's FAO - € 0
Toename van voedselzekerheid Bijdragen (inter) nationale organisaties/Bijdrage aan andere begroting hoofdstukken Versterking ruraal ondernemersklimaat - € 0
Toename van voedselzekerheid Bijdragen (inter) nationale organisaties/Bijdrage aan andere begroting hoofdstukken Kennis en capaciteitsopbouw t.b.v. voedselzekerheid - € 21.600
Toename van voedselzekerheid Bijdragen (inter) nationale organisaties/Bijdrage aan andere begroting hoofdstukken Realiseren ecologisch houdbare voedselsystemen - € 21.350
Toename van voedselzekerheid Bijdragen (inter) nationale organisaties/Bijdrage aan andere begroting hoofdstukken Bevorderen inclusieve en duurzame groei in de agrarische sector - € 32.744
Toename van voedselzekerheid Bijdragen (inter) nationale organisaties/Bijdrage aan andere begroting hoofdstukken Landenprogramma's voedselzekerheid - € 115.205
Toename van voedselzekerheid Bijdragen (inter) nationale organisaties/Bijdrage aan andere begroting hoofdstukken Uitbannen huidige honger en voeding - € 17.940
Toename van voedselzekerheid Bijdrage aan agentschappen - - € 26.371
Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie Subsidies(regelingen) Integraal waterbeheer - € 13.152
Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie Subsidies(regelingen) Drinkwater en sanitatie - € 19.376
Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie Subsidies(regelingen) (Landenprogramma's) integraal waterbeheer - € 8.161
Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie Subsidies(regelingen) (Landenprogramma's) drinkwater en sanitatie - € 15.665
Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie Bijdragen (inter) nationale organisaties/Bijdrage aan agentschappen Wereldbank (waterbeheer) - € 18.990
Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie Bijdragen (inter) nationale organisaties/Bijdrage aan agentschappen Integraal waterbeheer - € 12.771
Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie Bijdragen (inter) nationale organisaties/Bijdrage aan agentschappen Drinkwater en sanitatie - € 32.288
Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie Bijdragen (inter) nationale organisaties/Bijdrage aan agentschappen (Landenprogramma's) integraal waterbeheer - € 20.646
Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie Bijdragen (inter) nationale organisaties/Bijdrage aan agentschappen (Landenprogramma's) drinkwater en sanitatie - € 22.235
Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - € 0
Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie Opdrachten Integraal waterbeheer - € 4.315
Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie Opdrachten Drinkwater en sanitatie - € 83
Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie Opdrachten (Landenprogramma's) integraal waterbeheer - € 22.446
Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie Opdrachten (Landenprogramma's) drinkwater en sanitatie - € 5.298
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering Subsidies/Opdrachten Hernieuwbare energie - € 10.566
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering Subsidies/Opdrachten Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen en klimaat algemeen - € 32.885
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering Subsidies/Opdrachten Landenprogramma's klimaatbeleid - € 141
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering Subsidies/Opdrachten Non-ODA programma's klimaat - € 592
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering Bijdragen (inter) nationale organisaties/Bijdrage aan agentschappen/Bijdrage aan andere begr. Hoofst. Hernieuwbare energie - € 26.361
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering Bijdragen (inter) nationale organisaties/Bijdrage aan agentschappen/Bijdrage aan andere begr. Hoofst. Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen en klimaat algemeen - € 8.790
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering Bijdragen (inter) nationale organisaties/Bijdrage aan agentschappen/Bijdrage aan andere begr. Hoofst. Klimaat: algemene vrijwillige en verplichte bijdragen - € 19.391
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering Bijdragen (inter) nationale organisaties/Bijdrage aan agentschappen/Bijdrage aan andere begr. Hoofst. GEF - € 20.725
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering Bijdragen (inter) nationale organisaties/Bijdrage aan agentschappen/Bijdrage aan andere begr. Hoofst. UNEP - € 5.142
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering Bijdragen (inter) nationale organisaties/Bijdrage aan agentschappen/Bijdrage aan andere begr. Hoofst. Landenprogramma's klimaatbeleid - € 2.086
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering Bijdragen (inter) nationale organisaties/Bijdrage aan agentschappen/Bijdrage aan andere begr. Hoofst. Centrale klimaat programma's (non-ODA) - € 858
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering Bijdragen (inter) nationale organisaties/Bijdrage aan agentschappen/Bijdrage aan andere begr. Hoofst. Contributie IZA/IZT - € 283