Sociale vooruitgang

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids Subsidies(regelingen) Landenprogramma's SRGR & HIV/aids - € 11.859
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids Subsidies(regelingen) Centrale programma's SRGR & HIV/aids - € 142.486
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landenprogramma's SRGR & HIV/aids - € 64.416
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Centrale programma's SRGR & HIV/aids - € 18.825
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties UNICEF - € 12.000
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties UNAIDS - € 18.000
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties SRGR; stragtegische alliantie internationale NGO's - € 0
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Global Fund to Fight Aids, Malaria and Tuberculosis - € 56.693
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties UNFPA - € 60.000
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties WHO-PAHO - € 6.103
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties WHO Partnership programma - € 12.144
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids Opdrachten Landenprogramma's SRGR & HIV/aids - € 7.899
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids Opdrachten Centrale programma's SRGR & HIV/aids - € 21.906
Gelijke rechten en kansen voor vrouwen Subsidies/Opdrachten Landenprogramma's gelijke rechten en kansen voor vrouwen - € 1.129
Gelijke rechten en kansen voor vrouwen Subsidies/Opdrachten Vrouwenrechten en gendergelijkheid - € 27.762
Gelijke rechten en kansen voor vrouwen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties UNWOMEN - € 6.957
Gelijke rechten en kansen voor vrouwen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landenprogramma's gelijke rechten en kansen voor vrouwen - € 4.696
Gelijke rechten en kansen voor vrouwen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Vrouwenrechten en gendergelijkheid - € 3.332
Versterkt maatschappelijk middenveld Subsidies/Opdrachten Vakbondsmedefinancierings programma - € 415
Versterkt maatschappelijk middenveld Subsidies/Opdrachten Strategische partnerschappen - € 196.951
Versterkt maatschappelijk middenveld Subsidies/Opdrachten SNV programma - € 0
Versterkt maatschappelijk middenveld Subsidies/Opdrachten Versterking maatschappelijk middenveld - € 0
Versterkt maatschappelijk middenveld Subsidies/Opdrachten Twinningsfaciliteit Suriname - € 348
Versterkt maatschappelijk middenveld Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Strategische partnerschappen - € 9.186
Toename van het aantal goed opgeleide professionals, versterking van hoger- en beroepsonderwijsinstellingen en het bevorderen van beleidsrelevant onderzoek Subsidies/Opdrachten Onderzoekprogramma's - € 4.385
Toename van het aantal goed opgeleide professionals, versterking van hoger- en beroepsonderwijsinstellingen en het bevorderen van beleidsrelevant onderzoek Subsidies/Opdrachten Onderwijsprogramma's - € 0
Toename van het aantal goed opgeleide professionals, versterking van hoger- en beroepsonderwijsinstellingen en het bevorderen van beleidsrelevant onderzoek Subsidies/Opdrachten Internationale hoger onderwijsprogramma's - € 26.503
Toename van het aantal goed opgeleide professionals, versterking van hoger- en beroepsonderwijsinstellingen en het bevorderen van beleidsrelevant onderzoek Bijdragen (inter)nationale organisaties/Opdrachten Onderzoekprogramma's - € 5
Toename van het aantal goed opgeleide professionals, versterking van hoger- en beroepsonderwijsinstellingen en het bevorderen van beleidsrelevant onderzoek Bijdragen (inter)nationale organisaties/Opdrachten Landenprogramma's hoger onderwijs - € 0
Toename van het aantal goed opgeleide professionals, versterking van hoger- en beroepsonderwijsinstellingen en het bevorderen van beleidsrelevant onderzoek Bijdragen (inter)nationale organisaties/Opdrachten Landenprogramma's onderwijs algemeen - € 0