Versterkte kaders voor ontwikkeling

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Versterkte multilaterale betrokkenheid Subsidies/Bijdragen (inter)nationale organisaties/Bijdrage aan agentschappen/Opdrachten/ZBO geen agentschappen UNDP - € 28.000
Versterkte multilaterale betrokkenheid Subsidies/Bijdragen (inter)nationale organisaties/Bijdrage aan agentschappen/Opdrachten/ZBO geen agentschappen UNICEF - € 14.000
Versterkte multilaterale betrokkenheid Subsidies/Bijdragen (inter)nationale organisaties/Bijdrage aan agentschappen/Opdrachten/ZBO geen agentschappen UNIDO - € 1.859
Versterkte multilaterale betrokkenheid Subsidies/Bijdragen (inter)nationale organisaties/Bijdrage aan agentschappen/Opdrachten/ZBO geen agentschappen Middelenaanvullingen multilaterale banken en fondsen - € 82.573
Versterkte multilaterale betrokkenheid Subsidies/Bijdragen (inter)nationale organisaties/Bijdrage aan agentschappen/Opdrachten/ZBO geen agentschappen Kapitaalaanvullingen bij regionale ontwikkelingsbanken - € 6.482
Versterkte multilaterale betrokkenheid Subsidies/Bijdragen (inter)nationale organisaties/Bijdrage aan agentschappen/Opdrachten/ZBO geen agentschappen Speciale multilaterale activiteiten - € 8.723
Versterkte multilaterale betrokkenheid Subsidies/Bijdragen (inter)nationale organisaties/Bijdrage aan agentschappen/Opdrachten/ZBO geen agentschappen Assistent-deskundigen programma - € 9.000
Overig armoedebeleid Subsidies/Opdrachten/Garanties Kleine activiteiten posten en cultuur en ontwikkeling - € 5.479
Overig armoedebeleid Subsidies/Opdrachten/Garanties Voorlichting op het terrein van ontwikkelingssamenwerking - € 1.915
Overig armoedebeleid Subsidies/Opdrachten/Garanties Schuldverlichting - € 102.977
Overig armoedebeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Unesco - € 4.285
Overig armoedebeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Voorlichting op het terrein van ontwikkelingssamenwerking - € 76
Overig armoedebeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Kleine activiteiten posten en cultuur en ontwikkeling - € 2.328
Overig armoedebeleid Overig armoedebeleid Koersverschillen - € 0
Overig armoedebeleid Overig armoedebeleid Rentesubsidies - € 0
Bijdrage aan migratie en ontwikkeling Subsidies(regelingen) Migratie en ontwikkeling - € 3.149
Bijdrage aan migratie en ontwikkeling Bijdragen (inter)nationale organisaties/Opdrachten/Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Migratie en ontwikkeling - € 23.286
Nog te verdelen i.v.m. wijzigingen BNI en/of toerekeningen - - - € 0