2018

Begrotingshoofdstuk Hoofdstuk naam Bedrag (x1.000)
A Infrastructuurfonds € 5.809.564
B Gemeentefonds € 29.083.134
C Provinciefonds € 2.454.311
F Diergezondheidsfonds € 50.980
H BES-fonds € 39.047
I De Koning € 42.813
IIA Staten Generaal € 153.855
IIB Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad € 124.482
IIIA Algemene Zaken € 64.473
IV Koninkrijksrelaties € 625.079
IXA Nationale Schuld € 48.783.000
IXB Financiën € 7.736.490
J Deltafonds € 1.083.686
V Buitenlandse Zaken € 9.174.041
VI Justitie en Veiligheid € 12.814.046
VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties € 5.951.401
VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap € 42.326.880
X Defensie € 9.416.880
XII Infrastructuur en Milieu € 8.198.827
XIII Economische Zaken € 5.355.131
XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid € 77.437.473
XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport € 83.461.512
XVII Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking € 3.071.130