Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Raad van State € 60.428
2 Algemene Rekenkamer € 30.574
3 De Nationale ombudsman € 18.339
4 Kanselarij der Nederlandse Orden € 5.392
6 Kabinet van de Gouverneur van Aruba € 1.876
7 Kabinet van de Gouverneur van Curaçao € 3.008
8 Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten € 2.472
9 Kiesraad € 2.393
10 Nominaal en onvoorzien € 0