Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Guarantee Schade-uitkering investeringsverzekeringen - € 0
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Guarantee Mutatie begrotingsreserve EKV - € 0
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Guarantee Uitgaven Seno-Gom - € 12
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Miscellaneous Overig uitgaven - € 192
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Funding Kostenvergoeding Atradius DSB - € 15.999
Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Guarantee Schade-uitkering EKV - € 26.530