Veiligheid en stabiliteit

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappeleijke veiligheid Subsidies(regelingen) Veiligheidsfonds - € 0
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappeleijke veiligheid Opdrachten Programma ondersteuning buitenlands beleid - € 0
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappeleijke veiligheid Opdrachten Veiligheidsfonds - € 0
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappeleijke veiligheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Overige - € 0
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappeleijke veiligheid Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Programma ondersteuning buitenlands beleid - € 0
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappeleijke veiligheid Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Veiligheidsfonds - € 0
Bestrijding en terugdringing van internationaal terrorisme en andere vormen van internationale criminaliteit Opdrachten Overige - € 0
Bevordering van ontwapening en wapenbeheersing, bestrijding van proliferatie van massa-vernietigingswapens en het voeren van een transparant en verantwoord wapenexportbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Nuclear Security Summit - € 0
Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Overige - € 0
Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband Subsidies(regelingen) Nederland Helsinki Comité - € 28
Bevordering van ontwapening en wapenbeheersing, bestrijding van proliferatie van massa-vernietigingswapens en het voeren van een transparant en verantwoord wapenexportbeleid Subsidies(regelingen) OPCW en andere ontwapeningsorganisaties - € 106
Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband Subsidies(regelingen) Regionale stabiliteit - € 200
Bestrijding en terugdringing van internationaal terrorisme en andere vormen van internationale criminaliteit Opdrachten Global Forum on Cyber Expertise - € 231
Bestrijding en terugdringing van internationaal terrorisme en andere vormen van internationale criminaliteit Subsidies(regelingen) Anti-terrorisme instituut - € 444
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappeleijke veiligheid Subsidies(regelingen) Atlantische Commissie - € 500
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappeleijke veiligheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties WEU - € 609
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappeleijke veiligheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Programma ondersteuning buitenlands beleid - € 851
Bestrijding en terugdringing van internationaal terrorisme en andere vormen van internationale criminaliteit Opdrachten Contra-terrorisme - € 1.080
Bestrijding en terugdringing van internationaal terrorisme en andere vormen van internationale criminaliteit Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Cyber security - € 1.089
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappeleijke veiligheid Subsidies(regelingen) Programma ondersteuning buitenlands beleid - € 1.150
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappeleijke veiligheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Veiligheidsfonds - € 1.300
Bevordering van ontwapening en wapenbeheersing, bestrijding van proliferatie van massa-vernietigingswapens en het voeren van een transparant en verantwoord wapenexportbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties OPCW en andere ontwapeningsorganisaties - € 1.392
Bevordering van ontwapening en wapenbeheersing, bestrijding van proliferatie van massa-vernietigingswapens en het voeren van een transparant en verantwoord wapenexportbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties CTBTO - € 1.700
Bestrijding en terugdringing van internationaal terrorisme en andere vormen van internationale criminaliteit Subsidies(regelingen) Cyber security - € 1.832
Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken landenprogramma's veiligheid voor mensen (stabiliteitsfonds) - € 2.352
Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband Subsidies(regelingen) Training buitenlandse diplomaten - € 2.500
Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband Opdrachten landenprogramma's veiligheid voor mensen (stabiliteitsfonds) - € 2.839
Bevordering van transitie in prioritaire gebieden Subsidies(regelingen) Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP); 'Shiraka' - € 3.176
Bevordering van transitie in prioritaire gebieden Subsidies(regelingen) Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP); 'MATRA' - € 5.015
Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Regionale stabiliteit - € 5.093
Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties OVSE - € 5.376
Bestrijding en terugdringing van internationaal terrorisme en andere vormen van internationale criminaliteit Subsidies(regelingen) Contra-terrorisme - € 5.406
Bevordering van ontwapening en wapenbeheersing, bestrijding van proliferatie van massa-vernietigingswapens en het voeren van een transparant en verantwoord wapenexportbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties IAEA - € 6.551
Bestrijding en terugdringing van internationaal terrorisme en andere vormen van internationale criminaliteit Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Contra-terrorisme - € 7.068
Bevordering van transitie in prioritaire gebieden Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP); 'MATRA' - € 7.598
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappeleijke veiligheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties NAVO - € 7.628
Bevordering van transitie in prioritaire gebieden Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP); 'Shiraka' - € 11.471
Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband Subsidies(regelingen) Landenprogramma's veiligheid voor mensen (stabiliteitsfonds) - € 22.965
Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties landenprogramma's veiligheid voor mensen (stabiliteitsfonds) - € 50.257
Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties - € 80.479