Apparaat

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaat Personele uitgaven overige personeel - € 0
Apparaat Koersverschillen - - € 0
Apparaat Personele uitgaven Inhuur extern - € 12.010
Apparaat Materiële uitgaven waarvan ICT - € 53.435
Apparaat Materiële uitgaven waarvan bijdragen aan SSO's - € 61.061
Apparaat Materiële uitgaven waarvan overige materieel - € 165.905
Apparaat Personele uitgaven Eigen personeel - € 477.003