Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Ruimte Contract OLO - € 0
Ruimte Contribution to subnational authorities Projecten BIRK - € 0
Ruimte Contribution to subnational authorities Projecten Nota Ruimte - € 0
Omgevingswet Subsidies Stimuleringsregeling Implementatie Omgevingswet - € 0
Omgevingswet Contract Overige opdrachten - € 0
Omgevingswet Bijdrage aan agentschappen RWS - € 0
Ruimte Subsidies Area development - € 6
Omgevingswet Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Aan de slag - € 15
Ruimte Contract Uitvoering ruimtelijk beleid - € 16
Ruimte Contract Ruimtegebruik bodem (diversen) - € 17
Ruimte Contract Windenergie op zee - € 36
Ruimte Subsidies Ruimtelijk instrumentarium (diversen) - € 160
Ruimte Contribution to subnational authorities Diverse bijdragen - € 167
Ruimte Contract Geo-informatie (w.o BRO) - € 227
Ruimte Contract Nationale Omgevingsvisie - € 388
Ruimte Contract Gebiedsontwikkeling (diversen) - € 436
Omgevingswet Bijdrage aan agentschappen RIVM - € 642
Omgevingswet Contract Eenvoudig Beter - € 665
Ruimte Subsidies Basisregistraties - € 680
Ruimte Contract Ruimtelijk instrumentarium (diversen) - € 821
Omgevingswet Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) ICTU - € 878
Omgevingswet Bijdrage aan agentschappen RWS (Eenvoudig beter) - € 990
Ruimte Contract Architectonisch beleid - € 1.232
Ruimte Subsidies Programma Ruimtelijk Ontwerp - € 1.365
Omgevingswet Contribution to subnational authorities Aan de slag - € 1.570
Ruimte Contract BRO - € 2.014
Omgevingswet Contract Aan de slag - € 2.217
Ruimte Contribution to subnational authorities Projecten Bestaand Rotterdams Gebied - € 2.550
Ruimte Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Diverse bijdragen - € 2.710
Ruimte Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Geo information - € 2.982
Ruimte Bijdrage aan agentschappen RVB - € 3.026
Omgevingswet Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Geonovum - € 3.029
Omgevingswet Subsidies Eenvoudig Beter - € 5.000
Ruimte Bijdrage aan agentschappen RWS - € 7.448
Omgevingswet Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Kadaster - € 9.652
Ruimte Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Kadaster - € 22.959
Omgevingswet Bijdrage aan agentschappen Aan de slag - € 33.558