Service-oriented and innovative government

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Reducing regulatory burdens Subsidies Vermindering regeldruk en administratieve lasten - € 0
Reducing regulatory burdens Contract Vermindering regeldruk en administratieve lasten - € 0
Reducing regulatory burdens Bijdrage aan agentschappen Vermindering regeldruk en administratieve lasten - € 0
Reducing regulatory burdens Contribution to subnational authorities Bijdragen aan gemeenten - € 0
Reducing regulatory burdens Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen internationaal - € 0
Information policy and development of e-government facilities Subsidies Informatiebeleid - € 0
Information policy and development of e-government facilities Contract Implementatie NUP (VNG) - € 0
Information policy and development of e-government facilities Contract Investeringspost Digitale Overheid - € 0
Information policy and development of e-government facilities Contribution to subnational authorities Loketkosten gemeenten - € 0
Reliable delivery of e-government services Bijdrage aan agentschappen BPR - € 0
Travel documents and basic administration of persons Subsidies Beleid GBA en reisdocumenten - € 0
Travel documents and basic administration of persons Contract Modernisering GBA - € 0
Travel documents and basic administration of persons Contract Operatie BRP - € 0
Travel documents and basic administration of persons Bijdrage aan agentschappen BPR - € 0
Information policy and development of e-government facilities Contribution to subnational authorities Provincies - € 12
Information policy and development of e-government facilities Subsidies Digitale dienstverlening - € 20
Information policy and development of e-government facilities Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Ministerie van Buitenlandse Zaken - € 20
Information policy and development of e-government facilities Contribution to subnational authorities Waterschappen - € 104
Information policy and development of e-government facilities Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Kadaster - € 130
Information policy and development of e-government facilities Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) CBS - € 154
Information policy and development of e-government facilities Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties (Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen - € 191
Citizenship Subsidies Comité 4/5 mei - € 216
Information policy and development of e-government facilities Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Diverse bijdragen - € 241
Reliable delivery of e-government services Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) ICTU - € 245
Information policy and development of e-government facilities Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Diverse bijdragen - € 390
Information policy and development of e-government facilities Subsidies (Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen - € 413
Reliable delivery of e-government services Contract Beheer e-overheidvoorzieningen - € 423
Information policy and development of e-government facilities Bijdrage aan agentschappen Diverse bijdragen - € 444
Citizenship Contract Programma burgerschap - € 618
Travel documents and basic administration of persons Contribution to subnational authorities Gemeenten - € 767
Information policy and development of e-government facilities Subsidies Communicatie, kennisdeling en onderzoek - € 1.024
Citizenship Subsidies Democratie - € 1.108
Reliable delivery of e-government services Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) CBS - € 1.141
Information policy and development of e-government facilities Contract (Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen - € 1.205
Travel documents and basic administration of persons Contract Beleid BRP en reisdocumenten - € 1.230
Information policy and development of e-government facilities Contract Digitale dienstverlening - € 1.423
Information policy and development of e-government facilities Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) RDW - € 1.458
Information policy and development of e-government facilities Contract Informatiebeleid - € 1.467
Information policy and development of e-government facilities Contribution to subnational authorities Gemeenten - € 1.481
Information policy and development of e-government facilities Bijdrage aan agentschappen Aanpak fraudebestrijding - € 1.490
Information policy and development of e-government facilities Bijdrage aan agentschappen UBR - € 1.617
Reliable delivery of e-government services Bijdrage aan agentschappen Telecom - € 1.683
Citizenship Contract Democratie - € 1.750
Reliable delivery of e-government services Contract Officiële publicaties en wettenbank - € 1.765
Citizenship Subsidies Programma burgerschap - € 1.977
Information policy and development of e-government facilities Bijdrage aan agentschappen RvIG - € 2.150
Information policy and development of e-government facilities Bijdrage aan agentschappen RVO - € 2.613
Information policy and development of e-government facilities Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) KvK - € 2.651
Reliable delivery of e-government services Bijdrage aan agentschappen RvIG - € 3.767
Citizenship Subsidies ProDemos - € 4.403
Information policy and development of e-government facilities Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) ICTU - € 4.477
Reliable delivery of e-government services Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) KvK - € 4.700
Reliable delivery of e-government services Bijdrage aan agentschappen RVO - € 6.959
Reliable delivery of e-government services Bijdrage aan agentschappen UBR - € 7.517
Information policy and development of e-government facilities Contract Aanpak fraudebestrijding - € 11.100
Information policy and development of e-government facilities Bijdrage aan agentschappen Logius - € 30.991
Travel documents and basic administration of persons Bijdrage aan agentschappen RvIG - € 35.360
Reliable delivery of e-government services Bijdrage aan agentschappen Logius - € 45.946